‘Kaç kadın koruma talebine rağmen şiddete maruz kaldı?’

  • 14:43 25 Kasım 2021
  • Siyaset
 
ANKARA - Kadına yönelik şiddeti ve cezasızlık politikalarını Meclis gündemine taşıyan HDP’li Meral Danış Beştaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a, “Son bir yıl içerisinde kaç kadın koruma talebi ile yargı mekanizmalarına başvurduğu halde şiddete maruz kalmıştır?” diye sordu.
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi sundu.
 
‘Cezasızlık şiddeti artırıyor’
 
Artan kadına yönelik şiddet ve katliamlara rağmen soruna çözüm bulunulmadığını kaydeden Meral, “Meseleye çözüm bulmak bir yana gündemleştirilmesine dahi müsaade edilmemektedir. Diğer yandan kadına yönelik şiddet eylemlerinin, kadın cinayetlerinin azalmak bir yana günden güne artıyor oluşunda kuşkusuz kolluk ve yargı aşamalarında uygulanan cezasızlık politikasının etkisi büyüktür. Üstelik neredeyse her gün bir yerlerde bir şekilde vuku bulan bu şiddet eylemleri giderek sıradan karşılanmakta, meşru zeminlere taşınmaktadır. Kadıköy metrosunda kadına yönelik şiddet görüntüleri kamuoyuna yansımış ve şiddetin çözümsüzlüğü noktasında kaygıları artırmıştır. Meselenin başat sebebi, şiddetin çoğu kez yürütme makamında olan kişilerce de meşruluk zemini çerçevesinde değerlendirilmesidir.  Bundan ötürü de cezasızlık politikasının yanı sıra iktidar tarafından yapılan açıklamalardan güç alan eril şiddet, ciddi bir artış göstermektedir” dedi.
 
‘Önlem alınmıyor’
 
İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine dönük yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’a yapılan başvuruların reddedildiğini belirten Meral, ret kararlarının eril şiddeti destekleyecek yönde bir etki yarattığını ifade etti. Bu durumun mahkemelerin verdikleri kararlara açıkça yansıdığını belirten Meral, şiddeti artıran söylemlerin meşrulaştırıldığını ve şiddetin önlenmesine dair hiçbir tedbir alınmadığının gözler önüne serildiğini kaydetti.
 
 Meral Bakan Derya’nın şu soruları yanıtlamasını istedi:
 
 “*AKP iktidarı müddetince kaç kadın erkek şiddeti neticesinde yaşamını yitirmiştir? Kadın ölümlerinin yıllara, illere ve yaşa göre dağılımı nasıldır?
 
*İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alınmasından sonra şiddet vakalarındaki artışa ilişkin bir çalışma yapılmış mıdır? Elde edilen veriler ne şekildedir?
 
*Bakanlığınızın kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine ilişkin yürüttüğü çalışmalar nelerdir? Kademe kademe ifade etmeniz mümkün müdür?
 
*Bakanlığınız tarafından kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde kadın ölümlerinde gelinen aşama nedir? Son 19 yıllık süreçte kadın ölümlerinin azalan değil artan bir çizgide seyretmesinin sebepleri nelerdir? Bu nedenlere ilişkin etkin bir çalışma neden yürütülmemiştir?
 
*Kadına yönelik şiddet eylemlerine dair kolluğa yapılan şikâyetlerin sonuç vermemesinin sebep ve gerekçesi nedir? Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet ile ilgili emniyette ayrıca bir birim kurulması yönünde bir çalışma yürütülmüş müdür? Ya da kolluk görevlilerine toplumsal cinsiyet temelinde eğitim çalışmaları yapılması düşünülmüş müdür? Kolluk görevlilerinin kadının maruz kaldığı şiddet eylemleri karşısında etkisiz kalmasının nedenlerine dair bir çalışma yürütülmüş müdür? Yürütülmemiş ise bu konunun değerlendirmeye alınması gündeminizde olacak mıdır?
 
*Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ile biten olaylarda yargı mekanizmasının tutumunu nasıl değerlendirmektesiniz? Başvuru yapılan mahkeme yahut savcılıkların önleyici tedbir almamalarının sebep ve gerekçeleri nedir? Yargıya başvuru yapıldığı halde koruma kararı alınmaması nedeniyle birçok kadının öldüğü hususu çokça tartışılmış olmasına rağmen bu konuda etkin bir çalışma yürütülmemesinin izahı nedir?
 
*Hâkim ve savcılara toplumsal cinsiyet eğitimi verilmesi yönünde bir çalışma yürütülmüş müdür? Bakanlığınız döneminde böyle bir çalışma yürütülmesi gündeminizde olacak mıdır?
 
*Son bir yıl içerisinde kaç kadın koruma talebi ile yargı mekanizmalarına başvurduğu halde şiddete maruz kalmıştır? Bu şekilde kaç kadın yaşamını yitirmiştir?
 
*Erkek şiddeti ve erkek şiddeti neticesinde kadınların yaşamını yitirdikleri vakaların gündeme taşınmamasına yönelik özel bir çalışma yürütülmekte midir? Bu olayların gündeme taşınmama gerekçeleri nelerdir?
 
*Kadına yönelik şiddet eyleminin giderek yaygınlaşması hususunda düşünceleriniz nedir? Erkeklerin şiddet eylemlerini meşru görmesinin ve uygulamasının nedenleri tespit edilmiş midir? Şiddet eylemlerinin nedenlerinin tespitine ilişkin etkin bir çalışma neden yürütülmemiştir? Bu konuda bir çalışma yürütülmesi gündeminizde olacak mıdır?”